Dette knapt 2 tønder land store areal med eng og mose blev fredet i 1936. I fredningen står, at stenene ikke må fjernes, men at arealet gerne må græsses af kreaturer og heste. Jorden ejes af Ubberup Højskole.
Botanisk set er mosen interessant, og formålet med denne lille rapport er at beskrive områdets flora og at gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at mose og eng fortsat afgræsses.

På kortet til venstre ses beliggenheden af det fredede jordstykke. Man kommer lettest til området ved at parkere på Ubberup Højskoles P-plads og følge grusvejen mod vest. Herfra kan man gå mod nord og ud i mosen.

For at se den fulde rapport og den komplette floraliste skal du følge dette link til rapporten.

Se placeringen her på et kort