Arrangementsgruppe

I denne gruppe arbejder vi med ture og arrangementer. Vi laver alt fra små hyggelige ture ud i naturen i Pærekøbing til årsmøder, affaldsindsamlinger osv. 

Kontakt Carsten Clausen på mail kalundborg@dn.dk og hør mere. 

 

Lokale sager gruppen

Her arbejder vi med lokale sager. Du kan se en udvidet beskrivelse her.

Vi mødes en gang hver 14. dage og gennemgår aktuelle sager. Sammen skriver vi eventuelle klager og følger forløbet frem til sagens afgørelse.  

Kontakt Susanne Ladefoged på mail: kalundborg@dn.dk og hør mere. 

 

Naturpleje gruppen

Her mødes vi to gange om sommeren og plejer udvalgte arealer i Kalundborg. For tiden er det primært le-slåning omkring 'de 100 ege' ved Gørlev sø, men der er potentiale til mere, kom genre med dine idéer, specielt hvis du kan være med til at arrangere eller stå for et plejetiltag. 

Kontakt Peter Breinholt på mail kalundborg@dn.dk og hør mere.