I Danmark er de vilde orkideer blevet overvåget siden 1987 af Staten, amterne, kommunerne og især af private. Overvågningen koordineres af DCE, Bioscience, Aarhus Universitet. I 2020 blev der lavet en opgørelse af 30 års overvågning, og resultatet er nedslående. Af de 45 danske vilde orkideer går 18 af dem signifikant tilbage, og kun 2 går frem.

Følgende lokaliteter er omfattet; Eskebjerg Vesterlyng, Røsnæsspidsen, Gademarken lige nord for Bjørnstrup, Røsnæs, Saltbæk Vig, Tømmerup bakker, herunder Klokkerhøj, Torsø-fredningen, Ørnebjerg, Tissø, Steudels eng.

For at se den fulde rapport og den komplette floraliste skal du følge dette link til rapporten.