Danmarks vilde orkidéer er en eksklusiv gruppe af planter, som omfatter godt 47 arter og underarter.
Alle danske orkidéer er fredede ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 67 af 4. februar 1991, dvs. at man hverken må plukke eller grave orkidéerne op.
Langt hovedparten af Naturpark Åmosens arealer er ejet af private, så man skal i mange tilfælde have en ejers tilladelse for at besøge et voksested.

For at se den fulde rapport og den komplette oversigt over Åmosens orkidéer skal du følge dette link til rapporten og få svar på om fx Salep-gøgeurten er "Rødlistet".

Kortet viser Naturpark Åmosen og i rapporten er findesteder for hver art vist på tilhørende kort.