Arealet ud mod kysten er bebygget med sommerhuse, og syd herfor plantede Skov- og Naturstyrelsen (nu Naturstyrelsen) i 1993 en helt ny skov.

Inde i skoven ligger i dag bl.a. et overdrev og et vådområde, som vi gennem 2018 har undersøgt med henblik på registrering af planter.

For at se den fulde rapport og den komplette floraliste skal du følge dette link til rapporten.

Se lokalitetens placering her