Langs Øvre Halleby Å i Lille Åmose ligger en stor eng, som ejes af Selchausdal. Engen ligger øst for åen på højde med Madesø, se figur 1 herunder. Engen og hele Lille Åmose indgår som en del af Naturpark Åmosen.

For at se den fulde rapport og den komplette floraliste skal du følge dette link til rapporten.

Se lokalitetens placering her