Nyhed

Årsmøde 29. nov. 2020

Årsmøde i DN Kalundborg med 3 spændende indlæg om mere vild natur.
Danmarks Naturfredningsforening afholder årsmøde søndag d. 29. november kl 14.00 på Skolen på Herredsåsen i Kalundborg.

Årsmødet starter med tre spændende indlæg med efterfølgende mulighed for debat.
Privatpersonen David Katznelson fortæller om ideen og formålet med, at omlægge sit landbrug på Røsnæs fra dyrket landbrug til natur.
Oplægget følges op af naturvejleder Morten Lindhard, der fortæller om, hvordan økosystemer kan genskabes, således at biodiversiteten bevares.
Sluttelig lægger næstformand i DN Kalundborg Ulrik Heimann op til debat omkring det, at mangfoldiggøre sin have – et højaktuelt emne landet over.

Mere plads til naturen – mere biodiversitet.
Biodiversitet er det mylder af liv, som findes overalt på kloden, i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende. Men den biologiske mangfoldighed forsvinder i hastigt tempo. Der uddør lige så mange arter nu, som i den tid, hvor dinosaurerne blev udslettet. Dette er en af de meget store udfordringer, som vi står over for, hvis vi skal redde den danske natur. Hvad kan jeg som privatperson gøre? Det er et spørgsmål, som vi ofte står overfor. Vi skal begynde et sted og hvert lille initiativ batter i den store helhed. Vær med i debatten og giv gerne dine gode ideer videre til andre.

Årsmødet
Efter indlæggene afholdes årsmøde i henhold til vedtægterne med valg til bestyrelsen samt suppleantposter.

Formanden aflægger afdelingens årsberetning, hvorefter der vil være mulighed for at stille spørgsmål til beretningen. Kom og hør om de mange sager, som DN har behandlet, og hvad vi i afdelingen har arbejdet med igennem det sidste år.

Sagerne spænder bredt fra møder med Fredningsnævnet, behandling af offentlige instansers afgørelser til dialog med borgmesteren og igangsætning af to forsøg med øget biodiversitet på to udvalgte grøftekantsstækninger. Forslag fra medlemmer der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden skriftligt i hænde 7 dage før mødet.

Der serveres én øl eller vand under mødet. Alle er velkomne, men det er kun medlemmer, som har stemmeret.

Mødet afholdes iht. de gældende Corona restriktioner, hvor man til konference, foredrag mv. må være forsamlet op til 500 mennesker, under forudsætning af, at der holdes afstand på mere end 1 meter og ansigtet er vendt i samme retning. Det vil være påbudt, at have mundbind på, når man ikke sidder ned eller bevæger sig til og fra indgangen eller toilettet. 

Der udleveres mundbind ved indgangen. Af hensyn til inddæmning af evt. smittespredningsrisiko skal alle oplyse navn og telefonnummer ved indgangen, spritte hænder af samt gå direkte til anvist plads oplyser Susanne Ladefoged.

 

Susanne Ladefoged

Formand DN Kalundborg