Nyhed

Club Røs – kommunens vurdering er ikke i orden – så vi har klaget

Kalundborg kommune har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplan og tillæg til kommuneplanen, da gennemførsel af planerne ikke har væsentlig indvirkning på miljøet.
DN er ikke enig heri.
Læs høringssvaret: