Nyhed

Danmarks vildeste kommune

Miljøminister Lea Wermelin har udskrevet en dyst til alle landets kommuner.  Dysten går i korthed ud på, at blive Danmarks VILDESTE kommune.

 Vinderen findes ved at se nærmere på bl.a. idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter til vild natur samt udbredelse af viden til borgerne om den vilde naturs evner og egenskaber.

 Dysten er skudt i gang og løber til udgangen af 2022. Enhedslisten bragte Kalundborgs deltagelse i dysten op i Teknik og Miljøudvalget, men her var der ikke tilslutning fra de øvrige partier. Punktet blev videresendt til beslutning i kommunalbestyrelsen.

 DN Kalundborg skrev til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer med henvisning til den politisk vedtagne udviklingsstrategi samt udkastet til kommunes nye naturpolitik. Det glædelige resultat ved behandlingen i kommunalbestyrelsen blev, at alle partier enstemmigt tilsluttede sig dysten om at blive Danmarks Vildeste kommune.

Læs DNs skrivelse til kommunalbestyrelsen her 

Interview med Susanne Ladefoged i NordvestNyt