Nyhed

DN's høringssvar Klosterparken

DN Kalundborg har udarbejdet et høringssvar til boligbyggeriet i Klosterparken

I kommunens udkast til ny naturpolitik står der:
Offentlige grønne områder skal sikres, og udvikles med henblik på øget naturindhold, tilgængelighed og oplevelsesrigdom!
Mere natur i byen åbner borgernes øjne for naturens mangfoldighed, giver liv i hverdagen, gør byrummene unikke og har et enormt potentiale for gode naturoplevelser fordi byrummet bliver brugt meget.”

DN mener at såfremt politikernes visioner ikke blot skal være varm luft i tomme ringbind, så bør politikerne efterleve den politiske naturpolitiks vilkår og sikre de grønne områder - som til stedse blivende grønne rekreative områder for byens borgere – i stedet for at sælge områderne til (ejerlejligheds?) boligbyggeri!