Nyhed

DN er ikke imod en jordvold - kun dimensionen på en del af strækningen

Gørlev og omegns Lokalråd har fremsat et forslag om en jordvold langs landevejen for at beskytte de bagvedliggende boliger mod støj.

DN har intet mod et forslag om en støjdæmpende jordvold.
Men, DN mener at en 6 meter høj og op til 40 meter bred jordvold ud for stykket ved Gørlev Sø er ude af proportion.
Dn's indstilling er, at en jordvold på stykket ud for søen skal være lavere og tilpasses landskabet og det rekreative område der ligger her.

Læs mere om begrundelsen for DN's forslag: