Nyhed

Klintegården

I marts 2019 afgjorde Klagenævnet igen, at der ikke kan opføres et ferie- og hotelbyggeri på det fredede område kaldet ”Klintegården” på Røsnæs.

I marts 2019 afgjorde Klagenævnet igen, at der ikke kan opføres et ferie- og hotelbyggeri på det fredede område kaldet ”Klintegården” på Røsnæs. Den gamle fredning fra 1977 indeholdt godt nok vilkår om opførelse af et hotelbyggeri indenfor 100 meter kystbeskyttelseszonen. Kommunen tabte imidlertid byggeretten 1. april 2001 ved indførelsen af udvidelse af strandbeskyttelseslinjen til 300 meter, da kommunen ikke gjorde indsigelser mod udvidelsen på Klintegårdsarealet.

I 2009 – 32 år efter fredningen rejste kommunen derfor en om-fredning af arealet for at generhverve byggeretten på det fredede areal udenfor 300 meter beskyttelsen. Fredningsnævnet godkendte om-fredningen i 2012, men DN Kalundborg påklagede om-fredningen og kommunen tabte sagen i Klagenævnet i 2013. Herefter stævnede kommunen Klagenævnet, men tabte sagen i Byretten i 2015.

I 2016 indleder kommunen nu dialog med Kystdirektoratet om muligheden for dispensation til opførelse af hotelbyggeri og ferielejligheder indenfor rammerne i fredningen fra 1977. Kystdirektoratet meddelte herefter i 2017 dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til byggeriet. DN Kalundborg klagede og vandt altså sagen igen i 2019 med 8 ud af Nævnets 10 medlemmers stemmer! Der var altså stor enighed i Klagenævnet!

Til sagen hører også et forsøg fra Kalundborgs politiker på, at få Klagenævnet til at genoptage sagen, som dog afvistes af Klagenævnet samt politikernes forgæves forsøg på, at få byggeriet gennemført som et af de 10 pilotprojekter med byggerier langs vores kyster, som Venstre Regeringen åbnede op for i 2014!

Det er hjerteblod for DN Kalundborg, at denne sidste grønne bynære kile mellem kysten og baglandet forsat skal henligge ubebygget og bevaret som frit tilgængeligt naturområde for offentligheden og byens borgere. Byggeri vil altid signalere ”privat – bliv væk” ligesom ferielejligheder kan risikeres solgt enkeltvis til højestbydende.

Vi ønsker, at området forbliver ubebygget og fortsat henligger som værdifuld natur, hvor den sjældne flora på Røsnæs sydkyster kan etablere sig til glæde for os alle.