Nyhed

Naturpleje på din sommerhusgrund

Har du en sommerhusgrund og kunne du godt tænke dig, at du havde sommerfugle og skønne vilde blomster i din have? Så klik ind og få vejledningen til, hvordan du kan gøre din sommerhusgrund til en vild naturgrund - og samtidig hjælpe biodiversiteten.

Naturen rummer flere naturtyper, og for at få noget vildt til at gro, hjælper det at kende til stedets geologi. Er jorden sandet, leret eller bor du lavt og tæt ved en sø, har det betydning for, hvordan din have ser ud. Selvom du har en tør og sandet jord, kan du får den til at blomstre sommeren igennem med vilde blomster, der klarer sig bedst på en næringsfattig jord. 

I sin grundige vejledning giver Lasse Thomas Edlev en uddybende beskrivelse af jordens geologi omkring Kalundborg, og hvorfor vores haver ser ud, som de gør. Du får gode råd til, hvordan du kan genskabe en oprindelig natur i din have og genindføre naturlige vækster der, hvor hybenrose og andre invasive arter har fået fat. 

Selvom hver matrikel og hver sommerhushave nok er lille i det store perspektiv, batter det alligevel for sommerfugle og insekter, at de kan flyve fra 'tue til tue'. Haverne kan blomstre  sommeren igennem med vilde blomster, der klarer tørke og ustadigt vejr, fordi de er hjemmehørende arter, der netop er tilpasset den danske natur. 

Vejledningen er et vigtigt input til at kunne gøre noget konkret for biodiversiteten i sin egen have. 

Naturpleje på din sommerhusgrund - Klik og download vejledning.  

Besøg også Lasse Edlev hjemmeside på www.edlev.info