Nyhed

Red vandet NU!

Det skal forbydes at anvende pesticider og anden gift tæt på de sårbare drikkevandsboringer

SKRIV UNDER NU: Vi risikerer at løbe tør for rent drikkevand! Der er rester af pesticider i over halvdelen af Danmarks aktive drikkevandsboringer. Og forurening med PFAS er et voksende problem.

Derfor har vi ét krav til politikerne: Red det rene drikkevand nu! Skriv under her:

I Kalundborg Kommune er der udpeget 96 BNBO (BoringsNære BeskyttelsesOmråder). Der er indgået to frivillige aftaler i Kalundborg Kommune!

Det sammenmønster gentager sig i over halvdelen af landets kommuner.

Hvorfor en kampagne nu? 
Kampagnen kommer netop nu, fordi den politiske forligskreds, som i 2019 besluttede at beskytte de sårbare områder omkring drikkevandsboringerne mod pesticider, skal mødes lige straks for at gøre status på indsatsen. Kampagnen er med til at lægge pres på - for det haster nu.  

 

Forbud mod pesticider.... 
I 2019 besluttede et bredt flertal i Folketinget, at et forbud mod pesticider i de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) skulle træde i kraft ved udgangen af 2022, hvis det ikke lykkedes at sikre beskyttelsen af frivillighedens vej. Aftalen gik nemlig ud på, at kommunerne selv skulle indgå frivillige aftaler med lodsejerne.  

 

...blev en fiasko 
Aftaleperioden er nu udløbet, og det viser sig, at indsatsen har slået totalt fejl. Således kunne Altinget på baggrund af en aktindsigt før jul fortælle, at der kun er indgået aftaler for ca. 5 procent af de beskyttelseskrævende boringsområder.  

Sprøjteforbuddet udebliver, og den nye regering lægger i stedet op til en “akutplan” for drikkevandet – hvilket DN og en lang række af forligsparterne ikke mener harmonerer med den aftale, der blev indgået tilbage i 2019.