Nyhed

Tissøvand - en ommer

Miljø- og fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen om indvindingen af vand fra Tissø "OPHÆVELSE OG HJEMVISNING af afgørelse i sag om tilladelse til indvinding af overfladevand i Kalundborg Kommune."

Læs hele historien om vandindvinding i Tissø her:

Myndighederne gjorde ikke arbejdet ordentligt - så nu er det en ommer for Kalundborg Kommune.

Læs om afgørelsen og baggrunden i artikel fra TV2 Øst