Nyhed

Åbent brev om vandindving Tissø

Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Dansk Sportsfisker Forbund (DSF) og Danmarks Naturfredningsforening (DN) har sammen sendt en bekymringsskrivelse til virksomheder der anvender overfladevand fra Tissø og kommunalbestyrelsen i Kalundborg.

Baggrunden for dette åbne brev, er den massive indvinding af overfladevand der sker fra Tissø til en række virksomheder i Kalundborg.
Kalundborg kommune planlægger ny tilladelse til forøget indvinding af vand fra Tissø til industrierne i Kalundborg. Det er planlagt at øge indvindingen til 6.700.000 kubikmeter om året på trods af at der ved den nuværende indvinding på ca. 4.000.0000 kubikmeter, allerede er store negative konsekvenser for naturen i og ved Nedre Halleby Å, Tissø og tilløb til søen.