Nyhed

Åmosens vilde orkidéer

Kender du Kødfarvet Gøgeurt, Mygblomst, Nikkende Hullæbe, Salep-gøgeurt og Ægbladet Fliglæbe?
Hvis ikke, så er chancen der nu for at lære dem og en lang række andre sjældne, fredede orkidéer nærmere at kende.
Rapporten "Naturpark Åmosens Vilde Orkidéer" er nu tilgængelig på vores hjemmeside.
Se, hvor orkidéerne findes og beskrivelser af deres levesteder.
Mange af orkidéerne er sjældne, og adskillige af dem er gået voldsomt tilbage de seneste 50-100 år, ofte pga. afvanding, opdyrkning, gødskning eller tilgroning af deres voksesteder.
Dog er en bedre pleje og hensyntagen til levestederne oftest tilstrækkeligt til at fremme orkidéerne.