25. oktober 2013 stod vi her på stedet og kårede den gamle ask som
Evighedstræ nr. 27 på landsplan og nr. 7 i Kalundborg kommune.
Men hvad er et Evighedstræ – træer lever jo heller ikke evigt selvom de set i
forhold til menneskers levetid kan blive meget gamle? Egetræer op til 1000 år
og Asketræer op til 2-300 år.
Det begyndte i 2012 hvor Danmarks Naturfredningsforening søsatte
kampagnen ”Evighedstræer”, Foreningen sætter fokus på gamle,
bevaringsværdige træer over hele landet. Ønsket er, at bevare
bevaringsværdige træer længst muligt, så de ikke fældes unødigt, samt
såfremt det er muligt, at lade træerne formulde som dødt ved, når de ikke kan
mere til glæde og gavn for mosser, insekter, fugle, smådyr m. flere.
Et Evighedstræ i DN regi skal opfylde et eller flere kriterier f.eks.
1. at træet er gammelt
2. at træet er meget stort,
3. at træet har stor biologisk værdi eller
4. at træet har meget stor æstetisk, historisk eller anden social værdi.
Derudover skal der helst være offentlig adgang til træet samt mulighed for at
træet kan formulde, når det engang ikke kan leve mere
Asketræet var ikke gammelt i træverdenen – kun godt 160 år, men det var
med sin stamme omkreds på 4,35 meter stort. Hvad træet manglede i højde
havde det til gengæld i sin historiske og sociale værdi. Det overlevede branden
i 1985 og efterlod sig, som jeg forstår det - en arving på sine sidste dage.
I den nordiske mytologi, står Asken Yggdrasil midt i verden. Dets grene bærer
himlen, og dets rødder går til gudernes, jætternes og de dødes land. Asken
Yggdrasil er verdens akse. Hvis træet ikke har det godt, kan verden ikke bestå
- det troede de gamle nordboere i hvert fald.
Det gamle asketræ havde det ikke godt – verdenen består dog, men om den
har det godt må være op til hver enkelt at vurdere.
Det er en ære og et fornøjeligt ansvar at have ansvar for store, gamle og
bevaringsværdige træer – og det synes jeg, at folkene bag Asken ved Høng
bibliotek til fulde har udvist.
Træet er det første Evighedstræ, som har måttet lade livet – men det består
fortsat - til dels i kraft af de smukke træskulpturer, som har en unik historie
bag sig og til dels i kraft af, at det opfylder det sidste kriterier for
Evighedstræer – at henligge som dødt ved til naturlig formuldning.
Danmarks Naturfredningsforening synes, at Aske træet og folkene bag det - til
fulde har levet op titlen Evighedstræ nr. 27 - og vi byder det lille nye Egetræ,
som plantes i dag velkommen. Egetræet er træernes konge. Egetræet kan
blive op til 1000 år og rumme 1000 forskellige former for liv. Egetræet menes,
at være kommet til Danmark for 9000 år siden. Pas godt på det nye træ og
held og lykke med det.
Susanne Ladefoged, Danmarks Naturfredningsforening
v/ferniseringen på Høng bibliotek d. 01.10.2016