I den nordlige del af Lille Åmose ligger tre meget store enge, som tidligere har været dyrket: 1.Flodholm i nordvest, 2. Frihedslunds eng i nordøst og syd herfor, 3. Selchausdals eng.Flodholm var opdyrket indtil 2014-15 og er nu et stort naturgenoprettet område. Den ejes af Dønnerup Gods. Øst for Flodholm og adskilt af Øvre Halleby Å ligger Frihedslunds eng, emnet for denne rapport.

Selchausdals eng syd herfor behandlede vi i en rapport i 2017: ”Floraen på Selchausdals eng i Lille Åmose” (Clausen og Christiansen 2017). Alle tre enge indgår som en del af Naturpark Åmosen.

For at se den fulde rapport og den komplette floraliste skal du følge dette link til rapporten.

Se lokalitetens placering her