Lille Åmose, Tissø og Halleby å, der ender i Flasken, nord for Reersø, ligger i Kalundborg Kommune.


På Naturpark Åmosens hjemmeside er der et godt interaktivt kort (ovenfor), hvor du kan få overblik over alle muligheder og facaliteter i naturparken.
Forslag til cykel- og gåture, overnatningsmuligheder, fx shelter, indkøbsmuligheder og spisesteder.
Hjemmesiden rummer også gode forslag til aktiviteter, historier fra folk i området, Åmosens historie,  mm.


Naturtilstand i Lille og Store Åmose

Der er netop udkommet en omfattende beskrivelse af "Naturtilstand i Lille og Store Åmose".
Her præsenteres et aktuelt overblik over naturkvaliteter i de to største lavbundsområder i Naturpark Åmosen: Lille og Store Åmose.
De syv deltagere i observationer og feltarbejde; Anders Fischer, koordinator, Hans Guldager Christiansen, Jens Müller, Ella Pedersen, Claus Helweg Ovesen, Eskil Vagn Olsen og Carsten Clausen.

Naturparken med de undersøgte lokaliteter.
Udover beskrivelser af naturtilstanden rummer rapporten også visioner for en tiltrængt og nødvendig forbedring af naturens tilstand i Åmosen.

Naturpark Åmosens vilde orkidéer

Danmarks vilde orkidéer er en eksklusiv gruppe af plater, som omfatter godt 47 arter og underarter. Gennem adskillige år har vi indsamlet oplysninger om orkidéernes forekomst i Naturpark Åmosen.
Mange af orkidéerne er sjældne, og adskillige af dem er gået voldsomt tilbage de seneste 50-100 år, ofte pga. afvanding, opdyrkning, gødskning eller tilgroning af deres voksesteder.

Få svar på, hvordan Sump-hullæbe ser ud, og om fx Salep-gøgeurten er "Rødlistet".