Nyhed

Nej tak til flere svinefarme

Skal der ligge en svinefarm med plads til 12.000 svin lige vest for Gørlev?
Det mener DN Kalundborg ikke.

Kalundborg Kommune mener landskabet vest for Gørlev er "robust" og velegnet til store husdyrbrug. 
DN Kalundborg mener, at meget store staldbygninger og gylletanke skæmmer det åbne land.
Ammoniaknedfaldet overbelaster naturområder og øvrige omgivelser med kvælstof.