Vælgermøde: Naturpolitisk kagebord

Danmarks Naturfredningsforening inviterer i samarbejde med Naturpark Åmosen alle natur og miljøinteresserede til ”Naturpolitisk kagebord” - et utraditionelt vælgermøde, som afholdes på formidlingscenter Fugledegård søndag d. 22. oktober kl. 14:00. Fugledegård er skønt beliggende på Bakkendrupvej 28, 4480 St. Fuglede med direkte udsigt over Tissø.

Deltagerne i vælgermødet er kandidater fra de opstillede politiske partier og lister. Arrangørerne har stillet krav til de deltagende politiske partier og lister om frembringelse af en forhåbentligt hjemmebagt og ikke kun hjemmebragt kage. Kagerne skal symbolisere partiernes natur og miljøpolitik, altså en Naturpolitisk kage.

 

De politiske partiers kandidater indfører via deres naturpolitiske kage tilhørerne i partiets natur og miljøpolitik. Vi gerne høre, hvordan de lokale kandidater vil prioritere naturen, miljøet og klimaet. Vi vil lade dem fortælle om deres visioner for at beskytte og skabe mere og smukkere natur i Kalundborg Kommune.

 

Arrangørerne sætter næsen op efter nogle kreative naturpolitiske kager - om det så bliver en hel række borgmesterstænger, drømme- eller rævekager er helt op til partierne.

Deltagere fra følgende partier og lister: Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Alternativet, Socialistisk Folkeparti, Nye Borgerlige, Mangfoldighedslisten og Skolelisten – har givet tilsagn om deltagelse.

Hvad vil dit parti gøre konkret for naturen i Kalundborg kommune?

Hvordan prioriter partierne naturen, miljøet og klimaet i Kalundborg kommune?

Skal naturen op- eller nedprioriteres?

Spilles der hasard med, eller passes der nok på vores vandmiljø og grundvand?

Tilføres der midler nok til natur- og kulturskatten Naturpark Åmosen?

 

Spørgsmålene er mange – kom og deltag i debatten. Stil spørgsmål til kandidaterne og vær med til at synliggøre naturen, miljøet og klimaet i valgkampen. Ordstyrer er Jørgen T. Madsen.

 

Efter den naturpolitiske præsentationsrunde bydes der på kaffe og the.

Partiernes naturpolitiske kager serveres selvfølgelig til kaffen.

 

Ved valget i 2013 var natur og miljøpolitikken stort set usynlig i valgkampen i vores kommune – det vil arrangørerne med deltagernes hjælp gøre deres til, at den ikke bliver ved valget i 2017!